Communicatie, nu veilig en gemakkelijk

We hebben binnen Bureau Streefkerk afgesproken om de privacy goed te regelen, dit is belangrijk, zowel voor onze klanten als voor de kandidaten die we begeleiden.
Het veilig delen van informatie maakt daar deel van uit.
Om die reden werken we sinds kort met ZIVVER.
ZIVVER voldoet voor Bureau Streefkerk aan de groeiende vraag naar beveiliging, privacy, efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid bij het delen van informatie.
Door het gebruik van ZIVVER kunnen we privacygevoelige informatie voortaan veilig versturen naar alle ontvangers.