Een op de tien begint aan mbo vanuit werk of uitkering

In 2017/’18 volgden bijna een half miljoen mensen een mbo-opleiding. Dat is meer dan bij het hbo of wo. Van de 127 duizend studenten die in 2016/’17 begonnen aan een mbo-opleiding kwamen 108 duizend van een vooropleiding (meest vmbo) en waren 12,5 duizend daarvoor werkende of uitkeringsontvanger. Deze laatste groep koos vooral voor zorgopleidingen. Dat meldt het CBS in het kader van de dag van het mbo.

Drie kwart van de werkenden en uitkeringsontvangers die in 2016/’17 aan een mbo-opleiding begonnen, waren 25 jaar of ouder. Van deze groep kozen 9 op de 10 voor de beroepsbegeleidende leerweg van het mbo. Hierbij combineren ze werk met een of twee dagen per week school.

Mbo zorg en welzijn populairst onder werkenden en uitkeringsontvangers
Van de instromende werkenden en uitkeringsontvangers koos 40 procent voor een opleiding in de sector zorg en welzijn. Daarna is techniek (22 procent) het populairst. Van de mbo’ers die instroomden vanuit een opleiding was economie (36 procent) de meest populaire sector.