Gemiddeld ziekteverzuim in MKB stijgt

Het gemiddeld ziekteverzuim is in de eerste vijf maanden van 2018 gestegen van 3,4 % in 2016 naar 3,5% in 2017 tot 3,8% in 2018.

De stijging in het begin van dit jaar is deels te verklaren uit de griepgolf die Nederland teisterde. Gemiddeld duurt het ziekteverzuim echter ook langer. Mensen melden zich minder vaak ziek, maar als ze zich ziek melden, duurde het verzuim langer. Dit blijkt uit onderzoek van ArboNed.

Langdurig verzuim neemt licht toe
Van het aandeel langdurend verzuim, langer dan zes weken, neemt het psychisch verzuim (waaronder stressgerelateerde klachten) licht toe. Het psychisch verzuim was in 2016 gemiddeld 202 dagen, in 2017 205 dagen. Parttime werkende vrouwen melden zich het meest ziek, zij veroorzaken 44% van het langdurig verzuim. Bij werkende mannen zorgen klachten aan 'het bewegingsapparaat' voor het meeste langdurige verzuim.

MKB-Nederland en ArboNed gaan samen de strijd aan met het vezuim door het aanbieden van praktische hulpmiddelen en gerichte informatie. Informatie bijvoorbeeld in de vorm van het beschikbaar stellen van (online) preventief medisch onderzoek, waarmee risico's in de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers inzichtelijk worden gemaakt zodat verzuim zoveel mogelijk voorkomen kan worden.

(Bron: OVAL/NVvA)