Hoe hou je gezonde medewerkers?

Gezonde medewerkers presteren beter, en ze houden het langer vol. Daarom is medewerkers gezond houden een van de belangrijkste taken voor HR. Van alle werkgevers in Europa, het Midden-Oosten en Afrika zijn wij daar het meest van doordrongen. Dat maakt Nederlandse bedrijven wereldkampioen duurzame inzetbaarheid, zo bleek uit onderzoek van risico- en verzekeringsadviseur Aon. Een mooi resultaat, maar hoe houden we dat vast?

Bijna elke werkgever beseft heel goed dat gezond blijven van groot belang is voor goede werkprestaties. En bijna elke Nederlandse werkgever vindt ook dat hij verantwoordelijk is voor de gezondheid van zijn eigen mensen. Toch heeft driekwart van de werkgevers nog geen goed beeld van het verband tussen de gezondheid en de bedrijfsprestaties. Wel heeft nu bijna de helft een strategie hoe de gezondheid van de eigen mensen te verbeteren. Twee jaar geleden had nog maar 36 procent van de Nederlandse werkgevers daar een plan voor.

Loopbaan veeleisender en langer

“De tendens onder Nederlandse werkgevers om steeds meer te investeren in duurzame inzetbaarheid is voor ons herkenbaar,” aldus Dora Horjus, managing director Corporate Wellness bij Aon Nederland. De gezondheid van personeel vraagt om diverse redenen extra aandacht. Zo moeten werknemers vaker van rollen en competenties wisselen en werken ze langer door voordat ze met pensioen gaan. De gemiddelde loopbaan is veeleisender en langer,” vat Horjus de personele uitdagingen samen.

1 } Doen we de juiste dingen?

We weten dat gezond belangrijk is, en we doen er ook wat aan, maar of het allemaal nuttig is? Dat blijft nu nog nattevingerwerk voor het grootste deel van de werkgevers in Nederland. Minder dan een vijfde (19%) meet de resultaten van het gezondheidsbeleid dat ze voeren. Ruim driekwart (77%) zegt zijn strategie wel te wíllen gaan meten in de komende jaren.

Samenhang

Dat werkgevers de impact van interventies nog nauwelijks meten, vindt Horjus opvallend gezien de uitstekende oplossingen die voorhanden zijn. “Ons advies aan werkgevers is om meer samenhang aan te brengen tussen die oplossingen en het gezondheidsbeleid. Ook de financieringsmogelijkheden van interventies zouden ze beter kunnen onderzoeken.”

Let op de geest

Nederlandse werkgevers richten zich met hun gezondheidsprogramma’s veelal op de fysieke en sociale gezondheid van medewerkers en minder op financiële of psychologische hulp. Horjus adviseert om gezondheidsstrategieën breder op te zetten. “Niet alleen uit dit onderzoek, maar ook uit studies van de World Health Organization blijkt dat juist mentale problemen een steeds groter gezondheidsissue vormen. Dat vraagt om een brede aanpak die aandacht heeft voor fysieke, sociale, mentale én financiële aspecten,” aldus Horjus.

2 } Proactief naar gezonde medewerkers

Voorkomen is beter dan genezen, stelt Horjus en dus is het beter om meer te investeren in preventieprogramma’s dan in verzuimbegeleiding. Ook het communiceren over arbeidsvoorwaarden, inclusief gezondheidsmaatregelen kan volgens haar nog veel beter. “Een goed, proactief gezondheidsbeleid gaat steeds meer een onderscheidende factor worden, voorspellen wij.”

Goed voor uw imago

Wie dus aan zijn imago als goede werkgever wil werken in deze krappe personeelstijden doet er goed aan een proactief gezondheidsbeleid te voeren. Wat houdt dat in? De basisingrediënten zoals gezonde voeding in de kantine en minder snoepen tussendoor veronderstellen we als bekend. Hierna focussen we op wat minder bekende onderdelen van een vitaliteitsbeleid.

Betalende baas stimuleert beweging

Meer bewegen is essentieel om vitaler te worden. Hiertoe kan de werkgever fitness bevorderen en stimuleren, door het zelf aan te bieden, door tijd beschikbaar te stellen of door abonnementen op sportscholen en gezondheidstrainingen te stimuleren. Als de werkgever betaalt, komt bijna de helft (47%) van de werknemers die nu stilzit in beweging. Zo laat recent onderzoek van Gympass (aanbieder van zakelijke sport- en welzijn-oplossingen) zien.

3 } Dynamisch werken

Maar het hoeft niet altijd zo dramatisch. Dynamisch werken is een belangrijk onderdeel van gezondheidsbeleid. Het betekent niet zittend of staand werken, maar allebei. Vaker korte pauzes nemen, waarin u opstaat en even iets anders doet of naar een collega loopt (liefst op een andere afdeling, die met iets heel anders bezig is), kleine drinkbekers gebruiken, de lift uitbannen, en lunchwandelen.

Gezonde verslaving

Doel van al dat bewegen is om van gezondheid een chronische verslaving te maken, iets waar je regelmatig wat aan moet blijven doen omdat je je anders slecht gaat voelen. Maar vitaliteit is niet alleen fysiek welbevinden. De geest is (minstens) zo belangrijk, want die twee zijn onlosmakelijk verbonden. En uit het onderzoek van Aon blijkt ook weer dat we de invloed van mentale problemen op onze gezondheid flink onderschatten.

Mentale ruimte

Wie steeds sneller geïrriteerd raakt, zich kort achter elkaar opgewekt en neerslachtig voelt en bij grotere werkdruk direct boos of moedeloos wordt, weet dat zijn of haar mentale vitaliteit niet (meer) optimaal is. De beste oplossing is meestal: ruimte scheppen. Letterlijk en figuurlijk, door even iets heel anders te gaan doen. Dat kan met sporten, maar ook door te mediteren of bezig te gaan met de kinderen, de auto te wassen of .. een ingewikkelde puzzel op te lossen (uit de krant, of uit een boekje, inderdaad).

Opbrengst zit in het maatwerk

De tijd die elke pauze kost, heeft zich op het einde van de dag drie keer uitbetaald in verhoogde productiviteit en meer werkplezier. Dat is het begin van nog een onderbelicht aspect van vitaliteitsbeleid: de kosten en baten van zo’n programma. Want er is veel te koop aan programma’s voor beweging, goede voeding en geestelijk welbevinden. En een workshop of bootcamp is zo in elkaar gezet. Maar de ene diëtist, fysiotherapeut, sport- of mental coach is de andere niet. Een (verplicht) programma voor iedereen kan wel eens meer kosten dan het opbrengt, omdat mensen meer en andere blessures oplopen dan ze hadden voordat u ermee begon. Weten wat een lichaam aankan, en wat de inzittende beter kan laten, is maatwerk. En juist daarom is dat het begin van een gezondheids- of vitaliteitsprogramma met echt blijvende opbrengsten.

Bron: Overduurzameinzetbaarheid.nl