Investeren in re-integratie van mensen met een WGA-uitkering loont

Wat werkt wel en wat werkt niet wanneer het erom gaat mensen met een WGA-uitkering weer in het arbeidsproces te krijgen? Achmea liet onderzoek doen door SEO naar de succesfactoren. Kortom naar de effectiviteit van de WGA-verzekering. Doel van dit onderzoek is om na te gaan of de begeleiding en adviezen van Achmea instroom in de WGA (Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) voorkómen en uitstroom uit de WGA bevorderen. Dit in vergelijking met andere private partijen en publiek verzekerden (UWV). SEO heeft dit onderzocht door de prestaties van eigenrisicodragers WGA die bij Achmea verzekerd zijn te vergelijken met (1) overige eigenrisicodragers WGA die elders verzekerd of niet verzekerd zijn en (2) publiek verzekerden. In de analyses is gekeken naar een groot aantal achtergrondkenmerken van de werkgever en de werknemer, die van invloed kunnen zijn op in- en uitstroom (zoals sector en grootteklasse, (voormalig) loon en type contract). 

Belangrijkste conclusies uit het onderzoek:

  • Achmea vergroot de kans op uitstroom vanuit de WGA, zowel naar herstel als naar de IVA, ten opzichte van publiek verzekerden. Ook de kans op deelherstel van WGA’ers ten opzichte van publiek verzekerden is vergroot. De verschillen met overige eigenrisicodragers zijn niet significant. 
  • Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat het zinvoller is om te investeren in de re-integratie van mensen in de WGA, dan te proberen te voorkomen dat ze daarin terecht komen. In vaktermen: invalidering is moeilijker te beïnvloeden dan revalidering.
  • Het onderzoek toont aan dat Achmea 35 procent effectiever is op revalidering en 40 procent effectiever op deelherstel dan het UWV.
  • Voor de WGA’ers die in 2013 zijn ingestroomd, is de uitstroom na 3 jaar WGA bij Achmea 38 procent en bij publiek verzekerde WGA’ers 28 procent, een verschil van 10 procentpunt. Het gaat om 7 procentpunt extra richting IVA en 3 procentpunt extra richting herstel. Na 6 jaar WGA is de uitstroom bij Achmea naar verwachting 66 procent en bij publiek verzekerde WGA’ers 52 procent, een verschil van 14 procentpunt. Na 6 jaar WGA is bij Achmea de uitstroom naar herstel 2 tot 3 procentpunt hoger dan bij overige eigenrisicodragers, en de uitstroom naar IVA 2 tot 3 procentpunt lager. De verschillen tussen Achmea en overige eigenrisicodragers zijn echter niet significant.
  • Naast bevorderen van uitstroom uit de WGA is ook gelukt de kans op deelherstel van haar WGA’ers te vergroten. Na 6 jaar WGA is het percentage WGA’ers met een verlaging van het arbeidsongeschiktheidspercentage ruim 1 procentpunt hoger bij Achmea dan bij publiek verzekerden. Na 6 jaar WGA is het percentage deelherstel bij Achmea 0,3 procentpunt hoger dan het percentage deelherstel bij andere eigenrisicodragers.
     

In het interview ‘Werknemers uit de WGA: publiek en privaat zoeken samen naar succesformule’gaven Fred Paling, UWV en Michiel Delfos, Achmea een reactie op het onderzoek.

Bron: Achmea en OVAL