Prioriteit geven aan psychische gezondheid

Lager opgeleiden leven gemiddeld ongezonder dan hoger opgeleiden en dat verschil proberen te verkleinen is niet reëel, meent de WRR in de brief ‘Van verschil naar potentieel: een realistisch perspectief op de sociaaleconomische gezondheidsverschillen'. Het is volgens de WRR beter om in te zetten op “potentiële gezondheidswinst”, het benutten van gezondheidspotentieel: het aantal levensjaren laten stijgen of een daling voorkomen. Het bestrijden van alcoholmisbruik, roken en overgewicht is in dat licht prima algemeen beleid, zegt de WRR. Maar het zou veel meer moeten samengaan met gerichte, preventieve acties, oftewel “leefstijlinterventies.” Bij deze interventies pleit de WRR voor extra aandacht voor lager opgeleiden.

Armoede en stress

De oorzaak van het gezondheidsverschil is even eenvoudig als hardnekkig. Voor lageropgeleiden is het om allerlei redenen vaak moeilijker om gezond te leven dan voor hogeropgeleiden. Ze hebben vaker te maken met armoede, schulden, stress en huiselijk geweld. En dat gaat vaak gepaard met slecht eten, roken en te veel alcohol. Lageropgeleiden leven zes jaar korter dan hogeropgeleiden en hun gezonde levensverwachting is vijftien jaar korter.

Door te kiezen voor een focus op gezondheidspotentieel in plaats van sociaaleconomische verschillen, komt de WRR uit op ondermeer de volgende aanbeveling: preventieve maatregelen gericht op roken, problematisch alcoholgebruik en obesitas; meer aandacht voor jeugd; extra onderzoek naar de toenemende psychische problemen.

Bron: WRR