Vernieuwde Arbowet: voorkom boetes

Sinds 1 juli 2017 is de vernieuwde Arbowet van kracht. De overgangsregeling die van toepassing was is per 1 juli 2018 geëindigd. Werkgevers moeten daarom vanaf nu voldoen aan de nieuwe Arbowet om boetes te voorkomen.


Twijfelt u over of u voldoet aan de nieuwe eisen? Neem met ons contact op. info@bureaustreefkerk.nl.


De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is verantwoordelijk voor de naleving en controle van de nieuwe Arbowet. Bij een overtreding zal vaak eerst een waarschuwing of eis tot naleving worden gegeven. Maar in sommige gevallen is het ook mogelijk dat de Inspectie direct een boete oplegt, bijvoorbeeld bij het ontbreken van een basiscontract.

(Bron: OVAL)