Werkloosheid stabiel: 3,7 procent beroepsbevolking zit thuis

De daling van de werkloosheid is in oktober gestabiliseerd. In de tiende maand van het jaar waren er 337.000 werklozen, oftewel 3,7 procent van de beroepsbevolking. Een maand eerder lag het werkloosheidspercentage op hetzelfde niveau, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De werkloosheid ligt nog steeds hoger dan het laagste punt voor het begin van de crisis in de tweede helft van 2008. Toen was het werkloosheidspercentage namelijk 3,6. In augustus lag het werkloosheidspercentage overigens op 3,9 procent.

Vorige maand hadden ruim 8,8 miljoen mensen betaald werk. Ruim 4,1 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder hen dus de 337.000 mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn.

De rest van deze groep niet-werkenden, bijna 3,8 miljoen, bestond uit mensen die niet recent hebben gezocht of bijvoorbeeld niet direct voor werk beschikbaar waren. Hun aantal is de laatste drie maanden met gemiddeld 12.000 per maand afgenomen, zo meldt het CBS. Uitkeringsinstantie UWV registreerde eind september 269.000 lopende ww-uitkeringen.