BEGELEIDING BIJ VERLIES VAN WERK EN INGRIJPENDE PERSOONLIJKE LEVENSVERANDERINGEN

Even stil staan bij ingrijpende veranderingen in het leven zorgt juist voor vooruitgang…

Het lijkt misschien tegenstrijdig, maar het kan goed zijn om een pas op de plaats te maken met vragen zoals: wat is me overkomen en wat betekent dit voor mij? Waar sta ik nu? Waar wil ik heen? Wat heb ik daarbij nodig?
Stilstaan bij de persoonlijke impact van verlies van werk of een andere ingrijpende gebeurtenis, het verkennen van de eigen coping-strategie en persoonlijke veerkracht kan het contact met de eigen autonomie herstellen. Zeker bij verlies van werk of ingrijpende gebeurtenissen in de werkomgeving.

Wanneer?

Een belangrijk verlies, of dat nu gaat om een geliefd persoon, werk, gezondheid of door een andere oorzaak, brengt een rouwproces op gang. Zo’n proces wordt vaak niet als zodanig herkend. Verliezen kunnen confronterend zijn en je dagelijkse gang van zaken ontregelen. Wanneer de eigen veerkracht ondergeschikt raakt aan de veelheid aan gevoelens en emoties kunnen een paar gesprekken helpen om weer verder te kunnen.

De begeleiding is georiënteerd op verlies én herstel.

Er is:

  • aandacht voor gevoelens, emoties en behoeften;
  • aandacht voor het aanspreken en activeren van de eigen veerkracht;
  • veilig contact, praktijkgericht, concreet en vertrouwelijk;
  • maatwerk met afstemming op de persoonlijke behoeften van de deelnemer.

Onze verliesconsulente is ervaren counselor/coach en begeleidt al jaren kandidaten van Bureau Streefkerk. Haar werkwijze kenmerkt zich door warmte, aandacht zonder oordeel, een rustige en positieve benadering en heldere feedback.

Duur

3 tot 5 (afhankelijk van wat nodig is) gesprekken van maximaal 1,5 uur.

  • Betrokken

  • Deskundig

  • Onafhankelijk

Contact

Voor meer informatie over Begeleiding bij verlies kunt u contact opnemen met ons.

Bureau Streefkerk
Karn Twenhaar
k.twenhaar @bureau streefkerk.nl
088-4434410