VERTROUWENSPERSOON

Wanneer bedrijven een vertrouwenspersoon hebben kunnen ongewenste omgangsvormen worden voorkomen.
Door ongewenste omgangsvormen aan te pakken, kunt u vervelende, persoonlijke gevolgen voorkomen.

U kunt binnen uw bedrijf te maken krijgen met pesten, seksuele intimidatie, discriminatie of agressie en soms zelfs geweld. De gevolgen van deze ongewenste omgangsvormen liegen er niet om.

Uw medewerkers kunnen:

  • Er ongelukkig van worden
  • Een andere baan zoeken
  • Minder productief worden
  • Zich ziek melden
  • Of zelfs arbeidsongeschikt raken.

Luisterend oor

Een vertrouwenspersoon geeft ondersteuning aan medewerkers die last hebben van ongewenste omgangsvormen, zoals seksuele intimidatie, pesten, discriminatie en conflicten.

Soms kunnen de problemen waar medewerkers mee te maken krijgen complex zijn.

De vertrouwenspersoon is er onder meer voor het begeleiden en ondersteunen van ‘klagende’ werknemers, biedt een luisterend oor, analyseert voorvallen en adviseert, staat de medewerker bij gedurende die tijd en denkt mee over hoe een situatie het beste aangepakt kan worden en verwijst waar nodig door naar professionele hulpverleners.

Intern of extern?

Met een vertrouwenspersoon creëert de organisatie een plek waar medewerkers veilig en anoniem hun verhaal kunnen doen wanneer zij te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen.

Veel organisaties kiezen voor een interne vertrouwenspersoon. Die persoon kent immers de organisatie, de bedrijfscultuur en de medewerkers.

Maar bij een intern vertrouwenspersoon is het belangrijk dat de rol van vertrouwenspersoon niet botst met andere rollen in de organisatie.

Maar al te gauw kan er sprake zijn van een (te) nauwe band en dit kan de kwaliteit en vertrouwelijkheid van de vertrouwenspersoon schaden en de stap voor medewerkers om naar de vertrouwenspersoon toe te gaan aanzienlijk bemoeilijken.

De vertrouwenspersonen van Bureau Streefkerk in Ermelo en Apeldoorn

De vertrouwenspersonen (V/M) zijn goed opgeleid, bezitten de gevraagde competenties en verstaan het vak. Ze zijn onafhankelijk en snel inzetbaar.

Uw medewerkers zijn bij onze vertrouwenspersonen in goede handen.

Jaarlijks wordt er een terugkoppeling gegeven ten aanzien van de aard en omvang van de meldingen.

  • Betrokken

  • Deskundig

  • Onafhankelijk

Contact

Voor meer informatie over Organisatieadvies kunt u contact opnemen met ons.

Bureau Streefkerk
Arie Schreuder
a.schreuder @bureaustreefkerk.nl
088-4434410