BEOORDELING/BELONING

Deskundige, praktische en ervaren P&O ondersteuning

“Geef Piet er maar € 50, – bij, Carlijn € 35, – en Michel € 65, -, want die heeft wel heel goed zijn best gedaan!”

Gaat het er nog zo aan toe binnen uw bedrijf bij de jaarlijkse salarisbepaling van het personeel? Dan is Bijdrage Afhankelijke Beloning voor uw bedrijf de juiste oplossing.

Bijdrage Afhankelijke Beloning (BAB) koppelt via een meetbare functieomschrijving en een systematiek van functionerings- en beoordelingsgesprekken, de prestatie van de medewerker aan de salarisontwikkeling die wordt berekend via de geautomatiseerde tool ‘Loonhuis.nl’.

Voordeel werkgever:

  • U legt op de juiste wijze de ontwikkeling van medewerkers vast en vormt daarmee gelijk¬tijdig een goed dossier wanneer de ontwikkeling achterblijft en afscheid nemen nog de enige optie is;
  • U geeft uw medewerkers de mogelijkheid om via hun prestatie invloed uit te oefenen op hun vaste salaris;
  • U biedt uw werknemers 100% transparantie bij de vaststelling van het nieuwe salaris;
  • U bepaalt de beschikbare loonruimte waarmee binnen het systeem wordt gerekend.

Kortom:

Als werkgever een transparant systeem, vastlegging van de prestaties en beheers¬bare loonkosten.
Als werknemer direct invloed op de salarisontwikkeling.

Op www.loonhuis.nl kunt u meer informatie vinden.

Samen aan het werk voor het beheersen van uw loonkosten!

Beoordeling/Beloning
  • Betrokken

  • Deskundig

  • Onafhankelijk

Contact

Voor meer informatie over Beoordeling/Beloning kunt u contact opnemen met ons.

Bureau Streefkerk
Arie Schreuder
a.schreuder @bureau streefkerk.nl
088-4434410