WW-BEGELEIDING VOOR WERKGEVERS DIE EIGENRISICODRAGER ZIJN VOOR DE WW VAN EX-WERKNEMERS

De werkgever is hierbij eigenrisicodrager voor de WW van ex-werknemers. Daarnaast betaalt de ex-werkgever een bovenwettelijke uitkering aan de ex-werknemer. Deze uitkering bestaat uit een aanvullende uitkering en na afloop van de WW-uitkering een aansluitende uitkering.
Het UWV stelt het recht op WW-uitkering vast en betaalt de WW-uitkering aan de ex-werknemer. Het KPMG betaalt daarnaast de bovenwettelijke uitkering. Deze beide uitbetalingen worden gedeeltelijk op de ex-werkgever verhaald. Zowel het UWV als KPMG verrichten een minimale controle op sollicitatie-activiteiten.

De ex-werkgever is verantwoordelijk voor de re-integratie van de ex-werknemer gedurende de gehele uitkeringsperiode.

Wat is WW-begeleiding

WW-begeleiding is een vervolg op een regulier outplacementtraject. De ex-werknemer bezit al een goed CV en een duidelijke zoekrichting. Deze volgende fase is gericht op sollicitaties op de arbeidsmarkt en op controle in de uitvoering hiervan. De ex-werknemer wordt gestimuleerd en geholpen met het vinden van vacatures en de sollicitatie-activiteiten.

Het traject

  • De werkgever vraagt bij het UWV informatie aan over de WW-uitkering;
  • De ex-medewerker schrijft zich in bij het UWV. Het UWV maakt de uitkering specificatie van de werknemer;
  • De werkgever stelt de ex-werknemer op de hoogte van het traject en het doel;
  • De loopbaanadviseur van Bureau Streefkerk nodigt de ex-werknemer uit voor een intake, er wordt een actieplan gemaakt met afspraken over sollicitatie-activiteiten en evaluatiemomenten;
  • De ex-werknemer heeft 1 x per maand een groepsbijeenkomst en 1 x per maand een individueel gesprek (dus twee contact-momenten per maand). Onderdeel van de begeleiding is het controleren op daadwerkelijke sollicitatie-activiteiten;
  • De ex-werknemer wordt op de hoogte gesteld van het sanctiebeleid.

De ex-werkgever ontvangt elk kwartaal een rapportage over de ingezette sollicitatie-activiteiten. Indien de ex-werknemer zich niet houdt aan de gemaakte afspraken, neemt de loopbaanadviseur contact op met de ex-werkgever.

Resultaat

De ex-werkgever heeft zicht op de re-integratie activiteiten van de ex-werknemer. De ex-werknemer is verplicht actief te solliciteren wat de kansen op de arbeidsmarkt verbetert.

  • Betrokken

  • Deskundig

  • Onafhankelijk

Contact

Voor meer informatie over WW-begeleiding kunt u contact opnemen met ons.

Bureau Streefkerk

Arie Schreuder
a.schreuder @bureau streefkerk.nl

Karin Twenhaar
k.twenhaar@bureaustreefkerk.nl

088-4434410