Ontwikkel assessment

Waar liggen mijn talenten of ontwikkelpunten? Hoe kan ik mijn loopbaan verder vorm geven?

Een assessment kan helpen om talenten en aandachtspunten in beeld te krijgen. Het is een betrouwbare, wetenschappelijk gefundeerde onderzoeksmethode die gebruikt wordt om doelgericht en objectief informatie te verzamelen over iemands verstandelijke capaciteiten, belangstelling en persoons¬kenmerken.
Daarnaast wordt ook het gedrag in beeld gebracht. Dit gedrag wordt geobserveerd tijdens simulaties zoals rollenspelen, presentaties en in-basket-opdrachten. Na de screening wordt een rapportage opgesteld met gerichte adviezen. Deze informatie zal een duidelijk voorspellend karakter geven over bijvoorbeeld het toekomstig functioneren van een werknemer.

Een assessment heeft diverse voordelen. Beslissingen worden onderbouwd. Ook kan met de rapportage een groter accent gelegd worden op ontwikkeling. Eveneens kan een onderzoek werknemers stimuleren en motiveren om de regie in hun loopbaan verder vorm te geven.

Werkwijze

Een assessment is maatwerk. De ingezette tests en instrumenten worden afgestemd op de vraag van de opdrachtgever, de kwaliteiten die vereist zijn voor een functie, het opleidings- en ervaringsniveau van de werknemer. Hierover neemt de psycholoog van Bureau Streefkerk contact op met de opdrachtgever. Vervolgens wordt de werknemer uitgenodigd voor het assessment. Meestal kan het assessment binnen enkele werkdagen plaatsvinden. De rapportage wordt enkele dagen later toegelicht. Het rapport wordt vervolgens verzonden naar de werknemer en met toestemming van de werknemer naar de opdrachtgever.

De psychologen van Bureau Streefkerk zijn register psycholoog NIP arbeid en organisatie. Dit betekent dat zij werken volgens de regels van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Zij hebben brede ervaring op het gebied van mens en werk.

Wij werken conform de OVAL-gedragscode.

Contact

Voor meer informatie over Ontwikkel assessment kunt u contact opnemen met ons. 

Bureau Streefkerk

Arie Schreuder
a.schreuder@bureaustreefkerk.nl

Karin Twenhaar
k.twenhaar@bureaustreefkerk.nl

088-4434410

Contact

Referenties Loopbaan traject

Klik op onderstaande button om te lezen wat onze klanten zeggen over Bureau Streefkerk.