De werkscan. Zo gezond mogelijk en met plezier aan het werk blijven.

Als werkgever weet u dat werkplezier en vitaliteit belangrijke onderwerpen zijn. U wil tenslotte niet dat deze onderwerpen tegen u gaan werken. Beter gezegd, hoe voorkomt u: 

– Een hoog ziekteverzuim onder uw medewerkers.
– Ontevreden werknemers die ergens anders gaan solliciteren.
– Medewerkers die gebukt gaan onder een te hoge werkdruk.
– Een verhoging van conflicten op de werkvloer.
– Medewerkers die de werk-privébalans als slecht ervaren.

Bespaar tijd, energie en kosten

Als u wil dat dit soort situaties u geen onnodig tijd, energie en geld gaan kosten, dan is het essentieel om preventief maatregelen te nemen. Daar hebben wij een oplossing voor.

Doe uzelf én uw medewerkers een cadeau. Kies voor de werkscan.

Doel: zo gezond mogelijk en met plezier aan het werk blijven.

Dat is voor iedereen een mooi streven. Als werkgever is het goed om uw medewerkers bewust te maken over duurzame inzetbaarheid. De werkgeverscan helpt hierbij door advies te geven over dit onderwerp. De werkgeverscan bestaat uit een vragenlijst en een advies gesprek.

De werkscan vragenlijst is gericht op werkvermogen, werk en loopbaan.

Een deel van de vragen in de werkscan bestaat uit gevalideerde vragen uit de Work Ability Index (WAI), de wetenschappelijke methode om werkvermogen te meten.

De andere vragen zijn voor arbeidsdeskundigen ontwikkeld. Deze vragen zijn gericht op signaalgebieden, die de inzetbaarheid kunnen beïnvloeden:
– leefstijl
– gezondheid
– werkomstandigheden
– werk-privé balans
– loopbaanoriëntatie- en ontwikkeling
– opleidingsbehoefte
– perceptie zelfredzaamheid.

Wat levert de werkscan u als werkgever op?

– Uw medewerkers ervaren dat u als werkgever actief betrokken bent bij de balans tussen belasting en belastbaarheid van de werknemer.

– Door aandacht te geven aan deze balans blijft de productiviteit van de medewerker beter op peil, wordt aanpassingsvermogen aan (nieuwe) functies vergroot en kan verzuim voorkomen worden.

– De werkscan is een wetenschappelijk gevalideerd instrument dat alleen gebruikt wordt door gecertificeerde professionals.

– Het inzetten van interventies kan na het gebruik van de werkscan en het gesprek veel gerichter plaatsvinden. Een goede diagnose aan de voorkant is het halve werk.

– Bedrijven en sectoren wordt inzicht geboden in de opbouw van het werkvermogen van de onderzoekspopulatie. Deze kan worden vergeleken met de landelijke benchmark. Ook kan per signaalgebied het type ondernomen actie (geen actie, preventieve actie en actie nu) van de onderzoekspopulatie worden vergeleken met die van de benchmark.

– De Work Ability Index (een wetenschappelijk meetinstrument om het werkvermogen te meten) is in de Werkscan geïntegreerd. Bij een nulmeting in combinatie met een jaarlijkse of tweejaarlijkse inzet krijgt u ook inzicht in de ontwikkeling van het werkvermogen.

– Overzicht en inzicht in de (anonieme)gegevens rond het werkvermogen van de sector of bedrijf in relatie tot de landelijke WAI-score. Ook geeft de rapportage een vergelijking met de scores op de signaalgebieden van de sector of bedrijf in relatie tot de landelijke scores. In één oogopslag een overzicht hoe een bedrijf ervoor staat en hoe zij zich verhoudt tot de landelijke scores.

Hoe gaat de werkscan in zijn werk?

De werkscan geeft een persoonlijke rapportage.

Door een persoonlijke rapportage geeft de werkscan inzicht in de werkvermogen score (respectievelijk uitstekend, goed, matig en slecht). Daarnaast geeft de scan inzicht op welke signaalgebieden de werkende wordt geadviseerd actie te ondernemen. Na de scan is de werkende op de hoogte van zijn eigen persoonlijke situatie.

Van bewustwording naar concrete acties.

Bewustwording is de eerste stap voor de werkende om werk te maken van zijn eigen duurzame inzetbaarheid. In actie komen is stap twee. Aan de hand van de rapportage kan de werknemer beslissen of hij zelf direct stappen gaat zetten of dat hij eerst een gesprek aanvraagt met de werkscandeskundige.

Gesprek met de werkscandeskundige.

De rapportage is het uitgangspunt voor het gesprek met de werkscandeskundige. De werknemer bepaalt de inhoud van het gesprek. Aan het eind van het gesprek worden doelen gesteld door de medewerker en heeft hij een plan van aanpak om tot verbeteringen te komen. De werkscandeskundige bereikt dit door gebruik te maken van de gesprekstechniek Motivational Interviewing.

Na afloop van het gesprek stelt de werkscandeskundige een verslag op met hierin het plan van aanpak dat de werkende zelf heeft bedacht. De werknemer beslist uiteindelijk zelf op welke manier, waarmee en of hij wel of niet aan de slag gaat. U kunt hierin eventueel een interventie van uw bedrijf aan koppelen.

Verhoog het werkvermogen van jouw bedrijf.

U kunt de werkscan individueel of breder inzetten. Vanaf 15 volledige ingevulde werkscans genereert u een groepsrapportage. Hierbij kunt u aanbevelingen doen om het werkvermogen binnen uw bedrijf te verhogen. Bij herhaalde inzet van de werkscan is het mogelijk om de ontwikkeling van het werkvermogen in de organisatie te monitoren.

Hoeveel kost onverminderd werkvermogen van jouw personeel?

Aan de hand van de WAI-score in de groepsrapportage laten we zien welke kosten u hebt als gevolg van verminderd werkvermogen van uw personeel. Blik op Werk biedt licentienemers inzage in deze kosten via de rekensheet arbeidsproductiviteit.

Ga voor duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.

Als u bewust aan de slag wil met duurzame inzetbaarheid en preventief tijd, energie en kosten wil besparen, dan is de werkscan een bewuste stap naar inzicht en concrete (verbeter-)punten.

Als u vragen heeft over de werkscan of een oriënterend gesprek wil plannen, neem dan contact op door een e-mail te sturen naar info@bureaustreefkerk.nl of te bellen naar 088 – 443 44 10.

  • Betrokken

  • Deskundig

  • Onafhankelijk

Contact

Voor meer informatie over de Werkscan kunt u contact opnemen met ons.

Bureau Streefkerk
info@bureaustreefkerk.nl
088-4434410