SELECTIE-ASSESSMENT

De juiste kandidaat op de juiste plek…

Een selectie-assessment wordt ingezet wanneer u een interne of externe vacature heeft en u de keuze moet maken welke kandidaat het beste past. Of het wordt ingezet voor een werknemer die in aanmerking komt voor een andere functie.
Door een betrouwbare, wetenschappelijk gefundeerde onderzoeksmethode te gebruiken wordt doelgericht en objectief informatie verzameld over iemands verstandelijke capaciteiten, belangstelling en persoons¬kenmerken. Daarnaast wordt ook het gedrag in beeld gebracht. Dit gedrag wordt geobserveerd tijdens simulaties zoals rollenspelen, presentaties en in-basket-opdrachten. Na de screening wordt een rapportage opgesteld met gerichte adviezen.

Resultaat

Een selectie-assessment heeft diverse voordelen. Beslissingen worden onderbouwd en in een rapportage vastgelegd. Deze informatie zal een duidelijk voorspellend karakter geven over het toekomstig functioneren van de kandidaat c.q. werknemer, zodat u een keuze kunt maken wie het beste past op uw vacature. Hierdoor kan schade door een mismatch voorkomen worden. Ook kan er zicht komen op talenten en aandachtspunten, waardoor er een groter accent gelegd kan worden op het inwerken van de medewerker en eventuele toekomstmogelijkheden in beeld worden gebracht.

Werkwijze

Een assessment is maatwerk. De ingezette tests en instrumenten worden afgestemd op de vraag van de opdrachtgever, het functieprofiel, het opleidings- en ervaringsniveau van de kandidaat. Hierover neemt de psycholoog van Bureau Streefkerk contact op met de opdrachtgever. Meestal kan het onderzoek binnen enkele werkdagen plaatsvinden. De rapportage wordt enkele dagen later toegelicht. Het rapport wordt vervolgens verzonden naar de kandidaat en met toestemming van de kandidaat naar de opdrachtgever.

De psychologen van Bureau Streefkerk zijn register psycholoog NIP arbeid en organisatie. Dit betekent dat zij werken volgens de regels van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Zij hebben brede ervaring op het gebied van mens en werk.

  • Betrokken

  • Deskundig

  • Onafhankelijk

Contact

Voor meer informatie over Organisatieadvies kunt u contact opnemen met ons.

Bureau Streefkerk
Arie Schreuder
a.schreuder @bureau streefkerk.nl
088-4434410