ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Begrijpt u alle rechten en verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter?
Op praktische wijze ondersteunen wij zowel de werkgever als de werknemer met onze expertise op het gebied van:

ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Re-integratietraject 2e spoor

Personeel & Organisatie

Uw werknemer kan vanwege ziekte niet meer aan het werk in uw organisatie. Het doel is een passende functie bij een andere werkgever én het voorkomen van een loonsanctie door het UWV.

Informatie Arbodienstverlening

Personeel & Organisatie

Bureau Streefkerk werkt vanuit oplossingsgericht verzuimmanagement… redenerend vanuit mogelijkheden in plaats van beperkingen. We staan dicht bij de werkgever om te helpen met alle verplichtingen rondom de Wet Verbetering Poortwachter.

Arbo opleiding & advies

Personeel & Organisatie

Bureau Streefkerk biedt, samen met haar businesspartner Etop een arbo-opleiding aan die naadloos aansluit op de vraag in de markt. Zo ontstaan er opleidingsmodules die passen bij de actuele behoefte, eisen en wensen van opdrachtgevers in de publieke en private sector.

Burn-out & stressbegeleiding

Personeel & Organisatie

Bureau Streefkerk biedt een doelmatige aanpak waarin werk centraal staat om het herstel en de inzetbaarheid van medewerkers met mentale klachten te vergroten.  Dit doen wij door maatwerkbegeleiding aan te bieden, gebaseerd op een grondige diagnose van klachten en werkomgeving.

Balans coaching

Personeel & Organisatie

Een optimale lichamelijke en geestelijke balans is een absolute voorwaarde om het optimale uit jezelf, je prestaties en leven te halen. In de huidige tijdgeest waarin we leven is een optimale balans geen vanzelfsprekendheid.

Begeleiding bij verlies van werk

Personeel & Organisatie

Het lijkt misschien tegenstrijdig, maar het kan goed zijn om een pas op de plaats te maken met vragen zoals: wat is me overkomen en wat betekent dit voor mij? Waar sta ik nu? Waar wil ik heen? Wat heb ik daarbij nodig?

Casemanagement bij Ziektewet ERD

Personeel & Organisatie

Maar u bent Eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Eigen risico dragen betekent dat u verantwoordelijk bent voor alle acties, processen en gegevensstromen rond de werknemer die ziek uit dienst is gegaan of die binnen 28 dagen ziek is geworden en nog geen WW-uitkering toegekend heeft gekregen.

Referenties Arbeidsongeschiktheid