Informatie Arbodienstverlening

“Samen aan het werk voor een gezonde organisatie”

Bureau Streefkerk: één regionaal loket voor de inzetbaarheid van uw personeel
Bureau Streefkerk werkt vanuit oplossingsgericht verzuimmanagement… redenerend vanuit mogelijkheden in plaats van beperkingen. We staan dicht bij de werkgever om te helpen met alle verplichtingen rondom de Wet Verbetering Poortwachter.

Ons doel is ziekte te voorkomen, met werknemers die bevlogen aan het werk zijn. We leren werknemers zelf de regie te nemen op het gebied van arbeid en verzuim, met ondersteuning van de casemanager van bureau Streefkerk. We zijn een maatwerkregeling, dat houdt in dat er overeenstemming moet zijn met de OR of personeelsvertegenwoordiging.

Waarin zijn wij onderscheidend?

Wij werken met een ‘no-nonsense’-mentaliteit waardoor het voor zowel de werknemer als de leidinggevende duidelijk is wat de stappen in het verzuimmanagement zijn. We staan dicht bij de klant.

Hoe werken wij?

  • Wij zijn een flexibele en proactieve partij, we hebben geen lange wachttijden en geven snel en adequaat advies;
  • U krijgt een vast contactpersoon (de casemanager) die al uw zaken behartigt en bekend is met de dagelijkse werkzaamheden binnen uw organisatie. Aan het begin van het traject komen wij persoonlijk kennismaken om een goed beeld van uw organisatie te krijgen;
  • U krijgt een vaste, BIG geregistreerde bedrijfsarts die actief meedenkt met de organisatie en werkt conform de Arbowet;
  • Wij werken met het verzuimsysteem: Verzuimsignaal. Alle verplichte stappen in het kader van Wet Verbetering Poortwachter zijn hierin geborgd zodat u niets mist;
  • Wij zijn transparant in onze dienstverlening en afspraak is afspraak;
  • Wij kunnen snel schakelen, want we hebben alles onder één dak;
  • Wij worden bijgestaan door een flexibel netwerk van kerndeskundigen. Deze adviseurs (arbeidsdeskundigen, veiligheidskundigen etc.) worden ingezet bij preventie vraagstukken of bij het maken van een RI&E;

Facturatie

Na opdrachtverstrekking wordt de inzet van onze adviseurs maandelijks in rekening gebracht op basis van het aantal werkelijk gewerkte uren maal het uurtarief.
De kosten per medewerker voor de aansluiting op Verzuimsignaal worden per de eerste van het jaar in rekening gebracht. Aan het einde van ieder kwartaal vindt er een herberekening plaats op basis van het juiste aantal medewerkers.

GeheimhoudingsplichtWij werken conform de OVAL-gedragscode

Contact

Voor meer informatie over Arbodienstverlening kunt u contact opnemen met ons. 

Bureau Streefkerk
Karin Twenhaar
k.twenhaar@bureaustreefkerk.nl
088-4434410

Contact

Referenties Arbeidsongeschiktheid

Klik op onderstaande button om te lezen wat onze klanten zeggen over Bureau Streefkerk.