Uitvoerige arbodienstverlening in Apeldoorn en Ermelo

Bureau Streefkerk dient als een regionaal loket voor de inzetbaarheid van uw personeel: samen zorgen onze specialisten op het gebied van arbodienstverlening, die werkzaam zijn in onder andere Apeldoorn en Ermelo, zorgen we voor een gezonde organisatie. Wij werken vanuit oplossingsgericht verzuimmanagement en redeneren vanuit mogelijkheden in plaats van beperkingen. Ons doel is ziekte te voorkomen bij werknemers die bevlogen aan het werk zijn door bijvoorbeeld frequent verzuimgesprekken te voeren binnen onze arbodienstverlening. We leren werknemers zelf de regie te nemen op het gebied van arbeid en verzuim, met ondersteuning van de casemanager van Bureau Streefkerk.

Kies voor een arbodienstverlening die zich onderscheidt

Wij werken met een ‘no-nonsense’-mentaliteit waardoor het voor zowel de werknemer als de leidinggevende duidelijk is wat de stappen in het verzuimmanagement zijn. We staan dicht bij de klant en voeren waar nodig frequent verzuimgesprekken. Met onze arbodienstverlening voor bedrijven in de omgeving van Ermelo en Apeldoorn gaan wij als volgt te werk:

 • Wij zijn een flexibele en proactieve partij, we hebben geen lange wachttijden en geven snel en adequaat advies.
 • U krijgt een vast contactpersoon die al uw zaken behartigt en bekend is met de dagelijkse werkzaamheden binnen uw organisatie.
 • U krijgt een vaste, BIG geregistreerde bedrijfsarts die actief meedenkt met de organisatie en werkt conform de Arbowet.
 • Wij werken met het verzuimsysteem: ‘Verzuimsignaal’. Alle verplichte stappen in het kader van de Wet verbetering poortwachter zijn hierin geborgd zodat u niets mist. Alles omtrent het frequent voeren van verzuimgesprekken wordt behandeld.
 • Wij zijn transparant in onze dienstverlening en afspraak is afspraak.
 • Wij kunnen snel schakelen, want we hebben alles onder één dak.
 • Wij worden bijgestaan door een flexibel netwerk van kerndeskundigen. Deze adviseurs (arbeidsdeskundigen, veiligheidsdeskundigen et cetera) worden ingezet bij preventievraagstukken of bij het maken van een RI&E.

Laat een duidelijke factuur opstellen

Na de opdrachtverstrekking wordt de inzet van onze adviseurs maandelijks in rekening gebracht op basis van het aantal werkelijk gewerkte uren maal het uurtarief. De kosten per medewerker voor de aansluiting op Verzuimsignaal worden per de eerste van het jaar in rekening gebracht. Aan het einde van ieder kwartaal vindt er een herberekening plaats op basis van het juiste aantal medewerkers. Wij werken conform de OVAL-gedragscode en houden ons hierbij aan de geheimhoudingsplicht. Wilt u onze arbodienstverlening inzetten en zaken zoals frequente verzuimgesprekken invoeren bij uw bedrijf in Ermelo, Apeldoorn of elders? Neem telefonisch contact op via 088-4434410 of e-mail naar a.schreuder@bureaustreefkerk.nl of k.twenhaar@bureaustreefkerk.nl.

Bel mij terug

  • Betrokken

  • Deskundig

  • Onafhankelijk

  Contact

  Voor meer informatie over Arbodienstverlening kunt u contact opnemen met ons.

  Bureau Streefkerk
  Karin Twenhaar
  k.twenhaar@bureaustreefkerk.nl
  088-4434410