Een Re-integratietraject van het 1e of 2e spoor

Wanneer u een ervaren loopbaanadviseur nodig heeft voor een re-integratietraject, dan kiest u het best voor Bureau Streefkerk, met vestigingen in Ermelo en Apeldoorn. Waarom juist Bureau Streefkerk? Omdat wij één van de leidende organisaties binnen ons vakgebied zijn!

Focus u op wat wel kan tijdens een re-integratietraject bij de specialist in Ermelo en Apeldoorn en vanuit onze andere spreekuurlocaties.

De meeste trajecten beginnen met een arbeidsdeskundig onderzoek. Tijdens dit onderzoek worden de mogelijkheden in het eigen werk of eventueel ander werk binnen het bedrijf in kaart gebracht en wordt er een 1e spoor re-integratieplan met alle betrokkenen opgesteld.

Kan uw werknemer vanwege ziekte niet meer aan het werk in uw organisatie? Vanuit de Wet verbetering poortwachter bent u dan verplicht een re-integratie 2e spoortraject, bijvoorbeeld bij Bureau Streefkerk in Apeldoorn of Ermelo in te zetten. Het doel is het vinden van een passende functie bij een andere werkgever én het voorkomen van een loonsanctie door het UWV.

Wij helpen u in Ermelo of Apeldoorn graag om het re-integratietraject 1e spoor en/of het re-integratietraject 2e spoor voorspoedig te laten verlopen, u van de juiste informatie te voorzien en loopbaanadvies te geven.

Ontdek wat wij allemaal te bieden hebben

Het re-integratietraject 1e en 2e spoor wordt in onze vestiging in Ermelo of Apeldoorn ingezet per kwartaal. Per kwartaal beslist u of de begeleiding verlengd wordt of niet. Aan het einde van ieder kwartaal krijgt u een kwartaalrapportage. Tussendoor wordt u telefonisch of via e-mail op de hoogte gehouden. Schakelt u Bureau Streefkerk in, dan bieden wij:

  • Een resultaatgerichte aanpak.
  • Ervaren loopbaanadviseurs met kennis van zowel de re-integratie in het 1e als het 2e spoor, in Apeldoorn of Ermelo.
  • Een praktische inslag.
  • Individuele aandacht met een vaste begeleider.
  • Kennis van en ervaring met diverse branches en sectoren.
  • De optie tot extra inzet van een verliesconsulent of een arbeidspsycholoog.
  • Rapportages die worden gelezen door een arbeidsdeskundige om sancties te voorkomen.

Ondersteuning bij de uitvoering van de Wet verbetering poortwachter (Wvp)

De uitvoering van de Wvp luistert nauw indien u sancties wilt voorkomen. Zoekt u tijdens het traject van een arbeidsongeschikte medewerker ondersteuning bij de uitvoering van de Wvp? Dan staat onze kennis u ter beschikking. Wij werken conform de OVAL-gedragscode. Wilt u meer weten over het re-integratietraject bij dé verzuimspecialist? Of wilt u advies? Neem dan telefonisch contact met ons op via 088-4434410 of stuur een e-mail naar k.twenhaar@bureaustreefkerk.nl.

  • Betrokken

  • Deskundig

  • Onafhankelijk

Contact

Voor meer informatie over Re-integratietraject 2e spoor kunt u contact opnemen met ons.

Bureau Streefkerk
Karin Twenhaar
k.twenhaar@bureau streefkerk.nl
088-4434410