Ervaren loopbaanadviseur tijdens een re-integratietraject

Als u op zoek bent naar een ervaren loopbaanadviseur tijdens een re-integratietraject, dan wilt u de garantie voor nauwkeurigheid en deskundigheid. Met Bureau Streefkerk als leidende organisatie binnen het vakgebied kiest u voor een betrouwbare partner.

Focus op wat wel kan tijdens een re-integratietraject

De meeste trajecten beginnen met een arbeidsdeskundig onderzoek. Tijdens dit onderzoek worden de mogelijkheden in het eigen werk of eventueel ander werk binnen het bedrijf in kaart gebracht. Vervolgens wordt er een 1e spoor re-integratieplan met alle betrokkenen opgesteld.

Een re-integratietraject van het 1e of 2e spoor

Het re-integratietraject 1e en 2e spoor wordt vanuit onze vestiging in Ermelo of Apeldoorn ingezet per kwartaal. Per kwartaal beslist u of de begeleiding verlengd wordt of niet.

Aan het einde van ieder kwartaal krijgt u een kwartaalrapportage. Tussendoor wordt u telefonisch of via de e-mail op de hoogte gehouden.

  • Een resultaatgerichte en praktische aanpak
  • Ervaren loopbaanadviseurs met kennis van zowel re-integratie in het 1e als 2e spoor
  • Individuele aandacht met een vaste begeleider
  • Kennis van en ervaring met diverse branches en sectoren
  • De optie tot extra inzet van een verliesconsulent of een arbeidspsycholoog
  • Rapportages die worden gelezen door een arbeidsdeskundige om sancties te voorkomen.

Kan uw werknemer vanwege ziekte niet meer aan het werk in uw organisatie? Vanuit de Wet verbetering poortwachter bent u dan verplicht een re-integratie 2e spoortraject in te zetten.

Het doel is het vinden van een passende functie bij een andere werkgever én het voorkomen van een loonsanctie door het UWV.

Ondersteuning bij de uitvoering van de Wet verbetering poortwachter (Wvp)

Als u sancties wilt voorkomen, dan luistert de uitvoering van de Wvp nauw. Zoekt u tijdens het traject van een arbeidsongeschikte medewerker ondersteuning bij de uitvoering van de Wvp? Dan staat onze kennis tot u ter beschikking.

Wilt u meer informatie over het re-integratietraject? Of wilt u graag advies?

Stuur een e-mail naar k.twenhaar@bureaustreefkerk.nl of bel naar 088–4434410

  • Betrokken

  • Deskundig

  • Onafhankelijk

Contact

Voor meer informatie over Re-integratietraject 2e spoor kunt u contact opnemen met ons.

Bureau Streefkerk
Karin Twenhaar
k.twenhaar@bureau streefkerk.nl
088-4434410