Re-integratietraject 2e spoor

Waarom Bureau Streefkerk?

Wij zijn één van de leidende organisaties op ons vakgebied.

Bureau Streefkerk helpt bij wat wél kan

Uw werknemer kan vanwege ziekte niet meer aan het werk in uw organisatie. Vanuit de Wet verbetering Poortwachter bent u verplicht een 2e spoortraject in te zetten. Het doel is een passende functie bij een andere werkgever én het voorkomen van een loonsanctie door het UWV.

Bureau Streefkerk biedt maatwerk! Voor u en uw medewerker.
Het 2e spoortraject wordt ingezet per kwartaal. Per kwartaal beslist u of de begeleiding verlengd wordt of niet. Aan het einde van ieder kwartaal krijgt u een kwartaalrapportage. Tussendoor wordt u telefonisch of via mail op de hoogte gehouden.

Bureau Streefkerk biedt:

  • Een resultaatgerichte aanpak,
  • Ervaren loopbaanadviseurs met kennis van zowel het 1e als het 2e spoor,
  • Een praktische inslag,
  • Individuele aandacht met een vaste begeleider,
  • Kennis van/ervaring met diverse branches en sectoren,
  • De optie tot extra inzet van een verliesconsulent of een arbeidspsycholoog,
  • Rapportages worden gelezen door een arbeidsdeskundige om sancties te voorkomen.

Ondersteuning bij de uitvoering van de Wet verbetering Poortwachter (WvP)

De uitvoering van de WvP luistert nauw indien u sancties wilt voorkomen. Zoekt u tijdens het traject van een arbeidsongeschikte medewerker ondersteuning bij de uitvoering van de WvP, dan staat onze kennis u ter beschikking.

Wij werken conform de OVAL-gedragscode

Contact

Voor meer informatie over Re-integratietraject 2e spoor kunt u contact opnemen met ons. 

Bureau Streefkerk
Karin Twenhaar
k.twenhaar@bureaustreefkerk.nl
088-4434410

Contact

Referenties Arbeidsongeschiktheid

Klik op onderstaande button om te lezen wat onze klanten zeggen over Bureau Streefkerk.