BUREAU STREEFKERK DÉ SCHAKEL IN HET ARBEIDSPROCES

Het centrale thema in de dienstverlening van Bureau Streefkerk is: “SAMEN AAN HET WERK”

Waarom doen we het

Ieder mens beschikt over werklust, kwaliteiten en vaardigheden. Ieder mens wil gewaardeerd worden en een rol van betekenis vervullen. Mensen zijn in staat verantwoordelijkheid te nemen. Gedrag van mensen is in onze visie beïnvloedbaar en die beïnvloeding is een dynamisch proces.

Hoe doen we het

Onze aanpak is gericht op resultaat en een duurzame oplossing. Met onze ruime ervaring hebben we de arbeidsmogelijkheden snel in beeld. Dit leidt tot een traject op maat met een optimale, persoonlijke begeleiding.
Samen aan het werk betekent voor ons persoonlijk contact.

Wat doen we

We verdiepen ons in de organisatie en de kandidaat. Er is zorg en aandacht voor verwerking van baanverlies. We begeleiden dit met een team van collega’s waaraan iedereen de eigen expertise bijdraagt. Individuele gesprekken, actuele trainingen, workshops, testen en rollenspelen worden ingezet. Met de inzet van nieuwe technologieën worden kansen op de arbeidsmarkt optimaal benut.

Onze medewerkers

Zijn oprecht geïnteresseerd in mensen. Zijn betrokken, flexibel, kwaliteitsbewust, klantgericht en bereid elkaar te ondersteunen. Zijn goed opgeleid, deskundig, zeer ervaren en gecertificeerd.
Voldoening en motivatie komen voort uit het werken met mensen en behalen van resultaten.
Het zijn de medewerkers binnen ons bureau die het bedrijf maken tot wat het is.