Casemanagement bij Ziektewet ERD

Uw (ex)werknemer is ziek, uit dienst en heeft recht op een Ziektewetuitkering...

Maar u bent Eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Eigen risico dragen betekent dat u verantwoordelijk bent voor alle acties, processen en gegevensstromen rond de werknemer die ziek uit dienst is gegaan of die binnen 28 dagen ziek is geworden en nog geen WW-uitkering toegekend heeft gekregen.
Als werkgever betaalt u uw werknemers 2 jaar loon door als ze ziek worden. Ook bent u verantwoordelijk voor hun re-integratie. Kiest u er voor om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden? Dan regelt u zelf dat u de kennis in huis heeft of koopt deze in. Niet het UWV maar ú betaalt de Ziektewetuitkering.

U wordt alleen eigenrisicodrager voor de Ziektewet voor werknemers:

  • zonder ‘gewoon’ arbeidscontract, zoals thuiswerkers en stagiairs;
  • die bij u hebben gewerkt (en verzekerd waren) en daarna binnen 4 weken nadat ze uit dienst gingen ziek werden;
  • met een (tijdelijk) arbeidscontract, van wie het contract eindigt tijdens ziekte.

UWV controleert of u deze taken goed uitvoert. Als u deze niet goed uitvoert, kan dit er toe leiden dat UWV de werkzaamheden van u overneemt.
Als uw (ex-)werknemer bijna 1 jaar ziek is, krijgt hij een beoordeling van UWV. Dit noemen we de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling. Het UWV beoordeelt dan of u de Ziektewetuitkering kunt stoppen of niet. Alleen het UWV mag de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling uitvoeren.

Inzet verzuimbegeleiding en re-integratie naar passend arbeid

Alles wat bureau Streefkerk doet staat in het licht van het verhogen van de inzetbaarheid van uw werknemers. Wij zullen uw (ex-)werknemer ondersteunen zodat u voldoet aan de wettelijke eisen die in de Wet Verbetering Poortwachter gesteld worden.

Hierbij staan de volgende adviseurs u terzijde:

  • BIG geregistreerde bedrijfsarts
  • Casemanager
  • Kerndeskundigen, waaronder een arbeidsdeskundige, een arbeidshygiënist, een veiligheidskundige en een ergonoom.
  • Vaak worden deze adviseurs ingezet bij preventievraagstukken.

Verzuimsignaal

In combinatie met een verzuimsysteem – Verzuimsignaal - verleent bureau Streefkerk een zo optimaal mogelijke verzuimbegeleiding. Alle acties van zowel de casemanager als de bedrijfsarts worden opgeslagen in dit verzuimsysteem zodat u altijd kunt volgen wat er aan ingezette activiteiten heeft plaatsgevonden. Door deze combinatie kunnen wij u optimale begeleiding bieden richting Wet Verbetering Poortwachter.

Wij werken conform de OVAL-gedragscode

Contact

Voor meer informatie over Casemanagement bij Ziektewet ERD kunt u contact opnemen met ons. 

Bureau Streefkerk
Karin Twenhaar
k.twenhaar@bureaustreefkerk.nl
088-4434410

Contact

Referenties Arbeidsongeschiktheid

Klik op onderstaande button om te lezen wat onze klanten zeggen over Bureau Streefkerk.