ZIEK UIT DIENST EN DE EIGENRISICODRAGER

Wanneer uw werknemer ziek uit dienst is en u een eigenrisicodrager voor de Ziektewet bent, krijgt u te maken met veel verantwoordelijkheden. Eigen risico dragen betekent namelijk dat u verantwoordelijk bent voor alle acties, processen en gegevensstromen rond de werknemer die ziek uit dienst is gegaan of die binnen 28 dagen ziek is geworden en nog geen WW-uitkering toegekend heeft gekregen. Als werkgever betaalt u uw werknemers 2 jaar loon door als ze ziek worden. Ook bent u verantwoordelijk voor hun re-integratie. Kiest u ervoor om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden? Dan regelt u zelf dat u de kennis in huis heeft of koopt deze in. Niet het UWV maar ú betaalt dan de Ziektewetuitkering.

Hoe wordt u eigenrisicodrager bij werknemers die ziek uit dienst gaan?

U wordt alleen eigenrisicodrager voor de Ziektewet voor werknemers die ziek uit dienst gaan, wanneer:

  • Uw werknemers geen ‘gewoon’ arbeidscontract hebben, zoals bij thuiswerkers en stagiairs.
  • Een medewerker bij u heeft gewerkt (en verzekerd was) en daarna binnen 4 weken nadat hij/zij uit dienst ging ziek werd.
  • De medewerker een (tijdelijk) arbeidscontract heeft, waarbij het contract eindigt tijdens ziekte.

Het UWV controleert of u deze situaties goed uitvoert. Als u deze niet goed uitvoert, kan dit ertoe leiden dat het UWV de werkzaamheden van u overneemt. Als uw (ex-)werknemer bijna 1 jaar ziek is, krijgt hij of zij een beoordeling van het UWV. Dit noemen we de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling. Het UWV beoordeelt dan of u de Ziektewetuitkering kunt stoppen of niet. Alleen het UWV mag de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling uitvoeren.

Inzet verzuimbegeleiding en re-integratie naar passend arbeid

Alles wat Bureau Streefkerk doet, staat in het licht van het verhogen van de inzetbaarheid van uw werknemers. Wij zullen uw (ex-)werknemer ondersteunen zodat u voldoet aan de wettelijke eisen die in de Wet verbetering poortwachter gesteld worden. Hierbij staan de volgende adviseurs u terzijde, die vaak worden ingezet bij preventievraagstukken:

Kies voor een zo optimaal mogelijke verzuimbegeleiding

In combinatie met een verzuimsysteem (Verzuimsignaal) verleent Bureau Streefkerk een zo optimaal mogelijke verzuimbegeleiding. Alle acties van zowel de casemanager als de bedrijfsarts worden opgeslagen in dit verzuimsysteem zodat u altijd kunt volgen wat er aan ingezette activiteiten heeft plaatsgevonden. Door deze combinatie kunnen wij u optimale begeleiding bieden richting Wet verbetering poortwachter. Meer weten over eigenrisicodrager zijn bij medewerkers die ziek uit dienst gaan? Mail naar k.twenhaar@bureaustreefkerk.nl of bel ons via 088-4434410.

  • Betrokken

  • Deskundig

  • Onafhankelijk

Contact

Voor meer informatie over Ziektewet kunt u contact opnemen met ons.

Bureau Streefkerk
Karin Twenhaar
k.twenhaar@bureaustreefkerk.nl
088-4434410