Het is weer zover; gaan we binnen ‘Gut Feeling BV’ de salarissen aanpassen en zo ja, waarmee? Heidi heeft wel heel goed haar best gedaan. Doe haar maar € 45, – en Corné is een topper, die krijgt € 75, – en oh ja, doe Merel maar € 25, -. Helemaal niets is ook zo sneu.

ONBEGRIP EN ONTEVREDENHEID

Je zal maar Heidi zijn en het hele jaar hard gewerkt hebben en daarmee een bijdrage hebben geleverd aan het resultaat van ‘Gut Feeling BV’ en worden ‘afgescheept’ met € 45, -, terwijl Corné, die al jaren ‘de kantjes ervan afloopt’, naar huis gaat met € 75, -. Hij liep daar nog over op te scheppen tijdens de vrijdagmiddagborrel. En ja, jouw werkgever weet niet eens wat jij doet, daar heeft hij zich nog nooit in verdiept. Hoe kan hij dan jouw prestatie en wat je dagelijks doet goed beoordelen?

WAAR IS JOUW WERKNEMER VERANTWOORDELIJK VOOR!

Daar begint het mee en ‘Gut Feeling BV’ vroeg ons dan ook hen hiermee te helpen. In overleg met Heidi ontstaat een goede resultaatgerichte meetbare functieomschrijving (en dat is wat anders dan een opsomming van taken). Waar is Heidi verantwoordelijk voor, wat zijn haar bevoegdheden en welke competenties zijn nodig om de functie van Heidi op de juiste wijze in te vullen? Deze functieomschrijving is vervolgens gebenchmarkt en voorzien van een salarisschaal, zodat Heidi weet wat haar functie waard is en wat zij maximaal kan verdienen bij ‘Gut Feeling BV’.

IN GESPREK

Heidi gaat met haar direct leidinggevende Leo in gesprek over haar functioneren binnen het bedrijf, waarbij ze de vraag voorgelegd krijgt; wat heb jij van mij als leidinggevende nodig om straks een goede beoordeling te krijgen? Voor Heidi voelt dit prettig dat Leo echt geïnteresseerd is in welke bijdrage zij levert. In het najaar vindt dan het beoordelingsgesprek plaats. De functieomschrijving komt op tafel en Leo heeft alle elementen van haar functie beoordeeld en licht dit op hoofdlijnen toe. Uiteindelijk worden de prestaties van Heidi met ‘Goed’ beoordeeld. Een prettige bijvangst is dat Heidi nu ook weet waar zij zich nog verder op kan ontwikkelen. Leo vraagt haar dan ook na te denken over een ‘Persoonlijk Ontwikkeling Plan’.

BEOORDELEN EN BELONEN

Het vervolg vindt plaats binnen een door ons bureau ontwikkeld geautomatiseerde systematiek waarin alle werknemers zijn opgenomen, de salarisranges per functie, het huidige salarisniveau en de beoordelingsresultaten. Het onderbuikgevoel van ‘Gut Feeling BV’ wordt vertaald in een percentage beschikbare loonruimte. En zie daar; al deze elementen leiden tot een nieuw salaris voor Heidi en haar collega’s. Volledig transparant en beïnvloedbaar voor Heidi en beheersbaar voor de werkgever middels de beschikbaar gestelde loonruimte.

EERLIJK VERDEELD

Voortaan wordt binnen ‘Gut Feeling BV’ de beschikbare loonruimte transparant verdeeld op basis van geleverde prestaties en de positie op de salarisrange. Heidi voelt zich gewaardeerd en heeft niet langer het gevoel dat haar salaris ‘als een konijn uit de hoge hoed’ komt.

  • Betrokken

  • Deskundig

  • Onafhankelijk