Beste klant,

Maatregelen tegen het coronavirus
Het coronavirus COVID-19 houdt de gemoederen enorm bezig. Op onze site www.bureaustreefkerk.nl (onder ‘nieuws’ ) communiceren wij onze adviezen die u als klant (en wij als dienstverlener) in acht kunnen nemen.

Om onze klanten en cliënten zo goed mogelijk te kunnen blijven bedienen, hebben wij binnen onze bedrijfsvoering thans aanpassingen in werkwijzen doorgevoerd. Met deze aanpassing in werkwijzen zijn wij in staat om onze dienstverlening, op verantwoorde wijze, voor u en uw medewerkers continueren.

Hierbij informeren wij u over de door ons genomen maatregelen. Wij verzoeken u de inhoud van deze mailing te delen met collega’s (uw medewerkers, leidinggevenden, HR professionals e.d.).

a.  Spreekuren bedrijfsarts
We kiezen er thans voor om de spreekuren bedrijfsarts telefonisch door te laten

gaan. Uiteraard volgen we nauwgezet de richtlijnen die het RIVM uitvaardigt.

b. De andere consulten (o.a. verzuimgesprekken, bijstelling Probleemanalyse, Plan van Aanpak, arbeidsomstandighedenspreekuur) geven wij vorm door middel van een telefonisch consult.

Hierbij vragen wij uw extra aandacht voor het up to date houden van de juiste e-mailadressen en telefoonnummers van uw medewerkers in Verzuimsignaal. Dit om zoveel mogelijk te borgen dat wij uw medewerkers goed kunnen bereiken.

c.  Afspraken met onze andere professionals (o.a. Casemanagers, coaches, arbeidsdeskundigen, etc.)
Wij hebben al onze medewerkers instructie gegeven om afspraken zoveel mogelijk telefonisch en/of via Skype te doen. Onze professionals zullen zelf rechtstreeks het contact met uw organisatie telefonisch onderhouden.

Richtlijnen RIVM
Uiteraard blijven wij de richtlijnen vanuit het RIVM nauwgezet volgen. Indien er ontwikkelingen zijn, die maken dat onze werkwijzen worden aangepast, berichten wij u.

Tenslotte:

Bureau Streefkerk tracht met deze aangepaste werkwijze om de juiste balans te houden tussen het zorgvuldig omgaan met de risico’s die het coronavirus met zich meebrengt. Om tegelijkertijd het dagelijkse leven zo goed mogelijk doorgang te laten vinden en uw organisatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

mede namens onze collega’s

Arie Schreuder en Karin Twenhaar

  • Betrokken

  • Deskundig

  • Onafhankelijk