Corona maatregelen t/m 7 april 2020 – voor kandidaten en werkgevers 

Om de veiligheid van onze kandidaten, medewerkers en contacten zo veel mogelijk te waarborgen nemen wij onderstaande maatregelen t/m 7 april 2020. Daarna wordt gekeken wat de richtlijn(en) en de situatie op dat moment is. Mocht de noodzaak er zijn, dan kunnen deze maatregelen tussentijds uiteraard weer worden aangepast.

 

Individuele gesprekken met kandidaten

Deze vinden, zo mogelijk met een grotere frequentie, telefonisch of via Skype plaats. De loopbaanadviseur neemt hiervoor contact op met de kandidaat.

Een (1e) intakegesprek kan na afstemming met de kandidaat toch op de locatie plaatsvinden.

 

Frequentie individuele gesprekken

Het streven is dat er iedere week op een vast moment telefonisch contact is met de kandidaat.

 

Groepsbijeenkomsten en mobiliteitscentrum

Deze zullen tot nader order niet plaatsvinden. In de tussentijd onderzoeken wij of het mogelijk is om via groep-Skype verbindingen toch op groepsniveau contact met elkaar te onderhouden.

 

Locatie

De kantoren in Ermelo en Apeldoorn zijn dagelijks bemand.

 

Assessments en testen

Loopbaanonderzoek vindt plaats ‘op afstand’.

Aan de kandidaat worden inloggegevens verstrekt en de psycholoog neemt telefonisch contact op met de kandidaat om via Skype of telefonisch het onderzoek te laten plaatsvinden.

Assessment

Wanneer de kandidaat dit wil kan een assessment doorgang vinden. Wat ‘op afstand’ kan gaat op afstand. De noodzakelijke elementen, zoals rollenspel(en) en enkele testen, zullen op de locatie in Ermelo plaatsvinden.

 

Spreekuren bedrijfsarts

Er vinden geen fysieke spreekuren plaats, alle consulten worden omgezet naar telefonisch afspraken.

 

Vragen/onduidelijkheden

Bel 088-4434410.

 

 

  • Betrokken

  • Deskundig

  • Onafhankelijk