Beste Relatie,

Het coronavirus verspreidt zich in een rap tempo over Nederland. Wij hopen dan ook dat u in goede gezondheid deze nieuwsbrief leest.

Net als u, zoeken wij ook naar antwoorden. We spreken daarover met gewaardeerde relaties. Niemand weet hoe lang dit gaat duren en wat dit voor zijn of haar bedrijf op de korte en lange termijn betekent. Iedere dag weer ontdekken we de reikwijdte van deze crisis. Op het oog gezonde bedrijven die becijferen dat ze dit nog een aantal weken kunnen volhouden. Bedrijven die van de ene op de andere dag ‘op slot’ gaan en hun omzet tot nul zien teruglopen. Duidelijk is dat de omzet in veel sectoren stevig terugloopt en het knelt.

Kandidaten die we via beeldverbinding spreken en die we proberen te blijven begeleiden. Maar die ook de aandacht hebben voor kinderen die met school geholpen moeten worden. Een luisterend oor doet goed merken wij in de contacten met onze kandidaten. We zullen dat blijven doen.

En wellicht wel het allerbelangrijkste is de gezondheid van u en diegene die u dierbaar zijn. Uw gezin, opa en oma die geen bezoek mogen ontvangen. Toch met elkaar in contact proberen te komen via nieuwe media of gewoon ‘ouderwets’ wat vaker bellen.

De zakelijke kant
Het UWV heeft richtlijnen uitgevaardigd hoe om te gaan met o.a. de begeleiding 2e spoor. Duidelijk is wel dat dit door zal moeten gaan. Gelukkig is enige coulance vanuit het UWV mogelijk, maar de begeleiding mag niet stagneren. Op onze website leest u de meest actuele informatie.

Wij zullen met ons team onze dienstverlening zoveel als mogelijk voort zetten. U mag op ons rekenen. Inmiddels hebben wij allerlei beeldbellen faciliteiten getroffen, zodat de begeleiding ‘op afstand’ kan plaatsvinden. Ook voor 2e spoor trajecten dus. We werken daar nu ruim een week mee en de ervaringen zijn over en weer positief.

Bel ons
Wanneer u wilt overleggen, met vragen zit of gewoon even behoefte hebt aan een gesprek. We zijn er nu, maar ook straks wanneer we met elkaar het coronavirus hebben bedwongen en hopelijk het normale leven weer een aanvang neemt.
Wij wensen u, uw organisatie en uw medewerkers alle goeds.

Pas op uzelf en let op elkaar.

  • Betrokken

  • Deskundig

  • Onafhankelijk