Typisch gevalletje botte boer. Zo zouden de collega’s van Pieter hem omschreven hebben.

Nors, nukkig, star en rechtlijnig. Inderdaad, geen eigenschappen die je bovenaan op je Cv zet. En al helemaal niet als ze geen recht doen aan wie je echt bent. Of liever, wás. Het overkwam Piet.

Bureau Streefkerk heeft hem van deze onterechte karaktertypering afgeholpen. En, belangrijker, hem een prettige omgang met zijn collega’s teruggegeven.

Vaststelling coachvraag  

Piet werkt bij een internationaal technisch bedrijf. Vanuit zijn functie van eerste monteur is hij doorgegroeid naar projectcoördinator. In deze rol creëert hij de randvoorwaarden waarbinnen zijn projectteam het werk ‘ongestoord’ kan uitvoeren. Het betekent veel communicatie met diverse in- en externe partijen en minder monteerwerk. En laten we eerlijk zijn: dat vraagt echt andere vaardigheden dan monteren. Piet had te maken met veel verschillende partijen en kreeg last van de onderlinge spanningen. Ook voelde hij een enorme tijdsdruk.

Logisch gevolg: stress. Piet reageerde bot en kortaf tegen collega’s en nam een halsstarrige houding aan. De coachvraag aan Bureau Streefkerk luidde dan ook: Hoe kan Piet in deze spanningsvelden in rust blijven handelen, helder en constructief blijven communiceren en het goede voorbeeld geven aan zijn projectteam?

Stappenplan

Op basis van een oriënterend gesprek met Piet heeft de loopbaancoach het 360 graden feedback ingezet, Piet twee keer op locatie bij een teamoverleg geobserveerd, en in totaal vijf coachgesprekken gevoerd. De werkgever is steeds schriftelijk op de hoogte gehouden van de bevindingen.

Het leerproces

Piet geeft aan nu veel beter na te denken over hoe hij overkomt op anderen en ‘vliegt er niet meteen bovenop’. Richting collega’s reageert hij proactief zodat ze tijdig planningen aanleveren of aangeven wanneer vertragingen dreigen. Hij wordt serieuzer genomen en komt klant- en servicegerichter over. Dat hij fouten durft toe te geven, maakt het samenwerken beter, makkelijker en menselijker. Het halsstarrige botteboerengedrag lijkt echt verleden tijd. Zijn rol als projectcoördinator gaat hem steeds beter af, al zijn er heus nog wel verbeterpunten.

Eerlijk zijn: wat niet werkt, werkt niet

Piet heeft in zijn nieuwe functie ook een poos de voorzittersrol gehad bij het teamoverleg.

Het goed leiden van de vergadering en het overzicht houden, het was gewoon te veel van het goede. Hij heeft die rol dan ook graag doorgegeven aan de projectleiders. Veel beter zo: hij zit nu actiever in het overleg en werkt constructiever samen met de projectleiders.

Positieve feedback betrokkenen

Zowel Piet als het bedrijf waar hij werkt zijn erg tevreden over de coaching, de communicatie (korte lijnen) en het resultaat (zichtbare ontwikkeling en gedragsverandering).

Het benoemen van de pijnpunten, het stellen van goede vragen en de observaties hebben hem naar zichzelf en zijn gedrag doen kijken en het effect dat het heeft op zijn collega’s.

Dankzij de loopbaan coaching is Piet weer de prettige collega die hij altijd was en doet hij (weer) waar hij goed in is. Niet alleen, Piet, ook zijn collega’s en zijn werkgever hebben hier baat bij. Hoewel ze daar misschien heel even over twijfelen als ze hem weer luid fluitend de kantine in horen komen.

  • Betrokken

  • Deskundig

  • Onafhankelijk