SamSamkring is gebaseerd op vertrouwen. Ondernemers zorgen financieel voor elkaar in het geval van arbeidsongeschiktheid. Voor de beoordeling van ziekmeldingen en de begeleiding van de zieken zet SamSamkring een arbodienst in. Omdat het belangrijk is dat een onafhankelijke expert de zieke ondernemer begeleidt en adviseert. En omdat het belangrijk is dat de deelnemers weten dat hun schenkingen goed terecht komen.

Bureau Streefkerk B.V.

Karin Twenhaar is mede-eigenaar van Bureau Streefkerk B.V. Zij vervult al vanaf de oprichting van SamSamkring de rol in van casemanager.

“In 2007 ben ik bij Bureau Streefkerk begonnen bij het onderdeel arbodienstverlening en re-integratie. Toen de toenmalige directeur-eigenaar in 2013 wegging kon ik het bedrijf overnemen. Ik heb toen iemand gezocht die de expertise in P &O heeft. Dat is Arie Schreuder geworden en 1 januari 2014 hebben wij samen de zaak overgenomen. We hebben nu drie pijlers waar wij ons op richten: de arbodienstverlening & re-integratie, personeel & organisatie en loopbaanbegeleiding.”

Bijzonder is dat ik mij bij een werkgever meestal na een paar jaar ging vervelen. Als ik het onder de knie had keek ik weer uit naar een volgende stap. Maar sinds ik dit doe heb ik dat niet meer; het werk is zo divers! Je hebt natuurlijk te maken met wet- en regelgeving maar daarnaast met zoveel verschillende mensen! Ik zit hier echt op mijn plek.

Menselijk én resultaatgericht

Het leuke vind ik dat ik in dit vak het stukje menselijke kan combineren met het resultaatgerichte. Ik vind werk belangrijk voor mensen, het is fijn als je mensen kunt begeleiden naar eigen of ander werk wat passend is. Dat is voor mij een belangrijke waarde.
Daarnaast vind ik het resultaatgerichte ook altijd fijn. We blijven niet oeverloos knuffelen.

Ondernemers zijn anders

Sinds 2018 doe ik de arbodienstverlening en verzuimbegeleiding voor SamSam Servicebureau. Ik vind het echt heel erg leuk om te doen. Bij SamSamkring heb ik te maken met ondernemers en die zijn trots op hun bedrijf. Ik vind het heel interessant om te zien welke producten en diensten zij aanbieden. Ik ben zelf ook ondernemer en snap waar ze tegen aan lopen, wat de impact is als je ziek wordt.
Met ondernemers communiceer ik op een andere manier. De meeste ondernemers willen zo snel mogelijk beter zijn. Soms moet ik ze echt adviseren even pas op de plaats te maken. Ik geef dan aan: “Wil je duurzaam herstellen, dan kun je beter wat langzamer opbouwen”. Soms weet iemand niet hoe hij de opbouw kan realiseren en dan overleggen we samen. Het is dus echt een samenwerking.

De uitdaging als een ondernemer ziek is: wanneer kan hij of zij weer werken? Wat kan wel of niet en welk percentage ben je dan ziek? De belastbaarheid bepalen is soms lastig.
Als deelnemer van SamSamkring krijg je schenkingen van anderen dus kijken we kritisch: wat is realistisch en eerlijk? Ik overleg de opbouw vooral samen met de ondernemer maar als het om de medische belastbaarheid gaat roep ik de hulp van de bedrijfsarts in.

Klankborden

Als ik een ziekmelding doorkrijg ga ik na week of 2 bellen om kennis te maken, te vragen wat er aan de hand is en hoe kan ik helpen. Gemiddeld bel ik de zieke ondernemers vervolgens eens per maand. Ondernemers vinden het vaak ook fijn om even te klankborden. Als ondernemer heb je niet altijd iemand met wie je dit soort zaken kan bespreken. Een klant zei eens: “Ik vind het fijn om even bij te praten want ik voel me wel eens eenzaam in deze rol”. Soms nemen mensen zelf contact op om even te laten weten hoe het gaat.

Communicatie

De keerzijde is dat ondernemers gewend zijn hun eigen koers te varen dat ze zich niet altijd realiseren dat ze ook verantwoordelijkheden hebben door het akkoord verklaren met het reglement. SamSamkring is gebaseerd op vertrouwen. Als je op vakantie gaat moet je dat vooraf wel even bespreken; want het kan zijn dat de reis iets zegt over je belastbaarheid. Het gaat dus om communicatie; zo weten deelnemers zeker dat hun schenking goed besteed is.

Bron: SamSamkring

  • Betrokken

  • Deskundig

  • Onafhankelijk