• Zet een duurzaam inzetbaarheids plan neer
 • Krijg zicht op wat gezondheid is
 • Weet gezondheidsbevorderende maatregelen in te zetten

Functieprofiel: Preventiemedewerker, Casemanager verzuim, OR-leden, P&O medewerker, P&O adviseur

Duur: 5 dagen
Bewijs: Diploma

“Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt” (arboportaal)

Vertrekpunt van de opleiding; het aanbieden van een opleiding waarbij duurzame inzetbaarheid vanuit meerdere perspectieven aandacht krijgt. Het doel is dat de deelnemer met het thema op een constructieve en praktische wijze duurzame inzetbaarheid kan vertalen naar de organisatie.

Opzet: 4 cursusdagen, intervisie en ondersteuning beleidsplan, presenteren beleidsplan

Startdag Duurzame inzetbaarheid

Verkenning van het begrip DI; het maken van een bedrijfsscan; opbrengsten van DI op organisatieniveau en medewerkersniveau; begrip gezondheid vanuit verschillend perspectief, leeftijdsfasen.

Veerkracht en vitaliteit

Bij duurzame inzetbaarheid gaat het om zowel de mentale als fysieke inzetbaarheid. Hoe kun je hierop sturen? Wat zijn modellen om hier mee te werken en wat past bij welk soort werk?

Levenslijn bij inzetbaarheid

Inzetbaarheid vanuit een bestendigheid perspectief betekent ook rekening houden met waarden, normen en behoeften. Deze behoeften zullen veranderen naarmate de sociale context aan verandering onderhevig is. Inspelen op veranderingen zijn actueel bij het starten van het werkzame leven. Maar ook tijdens de ouderfase, overgang en de meer seniore fase van de medewerker.

De vitale organisatie

De afstemming tussen organisatie en medewerker staat hier centraal. Wat zijn typische cultuurkenmerken en hoe werken deze door op inzetbaarheid. Dit vormt de opmaat naar het maken van een plan om duurzame inzetbaarheid te realiseren binnen organisaties.

Intervisie en begeleiden beleidsplan als praktijkdag

Afsluitende cursusdag: de plannen worden gepresenteerd.

Contactmomenten: 5 dagen en intervisiemoment

Studielast: 80 uur
Cursusdagen 30, opdracht en inlezen 15, intervisie en beleidsplan 35

Informatie aanvragen:

  • Betrokken

  • Deskundig

  • Onafhankelijk

  Wellicht ook interessant voor u:

  2021-11-12T13:56:00+00:00
  Ga naar de bovenkant