• Betrek leidinggevenden bij de RI&E en Arbozorg
 • Werk samen aan de veiligheidscultuur
 • Leidinggevenden kennen hun rol mbt de RI&E

Functieprofiel: Arbocoordinator, Vertrouwenspersoon, Preventiemedewerker, Casemanager verzuim, OR-leden, P&O medewerker

Duur: 1 dagen
Bewijs: Certificaat

Wat de Arbowet vermeld: Zorg voor een zo groot mogelijke veiligheid, een zo goed mogelijke bescherming van gezondheid en het reduceren / elimineren van de psychosociale arbeidsbelasting.

Leidinggevenden spelen een belangrijke rol bij de totstandkoming van een dynamische RI&E en het actueel houden van de RI&E. De leidinggevenden zijn ook cruciaal bij het handhaven van de vastgestelde maatregelen en regels. Dit vergt leiderschap in arbo/veiligheid.
Het is een mogelijkheid om de zorg voor arbo ook daadwerkelijk beter in de lijn te leggen. Dit geeft betrokkenheid en bovendien weet de lijn ook veel beter waar de risico’s liggen. De eerstelijns leidinggevenden weten het beste waar het in de praktijk aan schort.
De RI&E is een middel waarmee je het bedrijf periodiek en op een gestructureerde wijze kunt doorlichten op gevaren & risico’s voor veiligheid en gezondheid.
De RI&E is het fundament van het arbobeleid binnen een organisatie. De RI&E kan ook gebruikt worden om de medewerkers en hun leidinggevenden actief te betrekken bij de uitvoering van het arbobeleid.
Zet een stap verder in de veiligheidscultuur van de organisatie door deze cursusdag.

Inhoud:
. Wat is de RI&E? Het doel?
. Inventariseren van gevaren/risico’s
. Evalueren van de risico’s
. Plan van Aanpak
. Aandachtspunten/eisen RI&E
. De uitvoering van de RI&E – Instrumenten
. De rol van de leidinggevenden in het arbobeleid
. De rol van de leidinggevenden bij de uitvoering van de RI&E
. Aan de slag met de RI&E
. De dynamische RI&E

Informatie aanvragen:

  • Betrokken

  • Deskundig

  • Onafhankelijk

  Wellicht ook interessant voor u:

  2021-11-12T14:26:10+00:00
  Ga naar de bovenkant