• Hele arboveld in 2 dagen
 • Herken verbanden tussen arbothema’s
 • Ontwikkel nieuwe ideeën

Functieprofiel: Preventiemedewerker, OR-leden, VGWM-leden, Medezeggenschap, P&O adviseur, Eigenaren MKB bedrijven

Duur: 2 dagen
Bewijs: Certificaat

Wil je als OR het beste voor de medewerkers en het bedrijf? Wil je overzicht op de risicogebieden? Medewerkers worden door de Arbowet beschermd als het gaat om arbeidsrisico’s. De ondernemingsraad heeft in toenemende mate een rol bij de invulling van de arbeidsomstandigheden door advies en instemmingsrecht op bijna alle arbothema’s. Of het nu gaat om de keuze van de arbodienst, het basiscontract arbodienstverlening, de aanstelling van de preventiemedewerker, het uitvoeren van de RI&E of het beleid op thema’s als werkdruk en ongewenste omgangsvormen.

Met de cursus Arbo op Orde maakt de OR (of jij als OR lid) een scan van de arbeidsomstandigheden van je bedrijf en vergelijkt dit met de aanwezige maatregelen en het beleid. Zo ontstaat er overzicht en inzicht op de aanwezige risicogebieden en de te nemen maatregelen. Natuurlijk houden we daarbij rekening met zaken als bedrijfscultuur, branchespecifieke aandachtspunten en het ‘vaarwater’ van het bedrijf.

Doel van de opleiding
Met ‘Arbo op Orde’ kan de OR een proactieve rol spelen op het gebied van arbeidsomstandigheden, een trend die wij in toenemende mate constateren binnen het OR werkveld. Actief voorstellen doen om de werkomgeving te verbeteren en de daarbij veelal wettelijke verplichtingen op een zinvolle manier invullen.

Inhoud:
–          De hoofdpunten van de Arbowet
–          Arbokennis op internet: waar vind je wat?
–          Arbobeleid: opzetten en organiseren
–          De risico inventarisatie; van doel naar middel…
–          De rol van de preventiemedewerker
–          Aandacht voor specifieke thema’s (afhankelijk van de branche)
o    Veiligheid (veiligheidsniveau)
o    Fysieke belasting en werkplek
o    Werkdruk
o    Ongewenste omgangsvormen (agressie, intimidatie, discriminatie)
–          Actief bijdragen aan arbeidsomstandigheden, hoe doe je dat?
–          Het opstellen van verbetervoorstellen
–          Arbo actief volgen binnen het bedrijf

Deze cursus is ook erg geschikt als incompany.

Informatie aanvragen:

  • Betrokken

  • Deskundig

  • Onafhankelijk

  Wellicht ook interessant voor u:

  2021-11-12T13:57:23+00:00
  Ga naar de bovenkant