• Weet waar een arbobeleid aan moet voldoen

 • Leer praktisch een RI&E te organiseren

 • Positioneer jezelf

Functieprofiel: Arbocoordinator, Preventiemedewerker, OR-leden, VGWM-leden

Duur: 4 dagen
Bewijs: Certificaat

Als Arbocoördinator komt er een boel op je af. Waar moet je dan beginnen? Wat is er allemaal wel geregeld en wat niet? Kortom, vragen genoeg. De cursus Arbocoördinator helpt je om overzicht te krijgen op de belangrijkste wettelijke verplichtingen. Door te inventariseren wat er wel en niet is binnen het bedrijf krijg je een goed beeld waar het bedrijf staat. En wat er nog moet gebeuren. Dat geeft rust. De wettelijke verplichtingen die voortkomen uit de Arbowet worden op een aansprekende en praktische manier behandeld. Je krijgt inzicht wat je zelf kunt doen en wie je moet betrekken om zaken in beweging te zetten. De cursus geeft hierdoor een goede basis in korte tijd waardoor je een goede start kunt maken als arbocoördinator of preventiemedewerker. Deze cursus is samengesteld uit de modules Arbobeleid en Risico-inventarisatie.

Doel van de opleiding
Je kent de belangrijkste verplichtingen uit de Arbowet. Je kan zelf een arbobeleid opzetten voor je bedrijf. Je weet waar het bedrijf staat op het gebied van arbo. Je kunt zelf de risico-inventarisatie coördineren of (deels) uitvoeren. Het belang van samenwerking wordt duidelijk en ook met wie. Je krijgt ideeën over gezondheid in het bedrijf.

Inhoud:
Module Arbobeleid:
– Arbowet- en regelgeving; de actuele status
– Wat komt er in het arbobeleid
– De rol van de arbocoördinator/preventiemedewerker
– De rol van de Inspectie SZW
– Samenwerken met de OR
– Arbomanagementsystemen
– Beleid op specifieke arbothema’s
– Gezondheidsprogramma’s binnen organisaties
– Uitwisseling praktijkervaring duurzaam inzetbaarheid

Module RI&E:
– Kennis van de recente Arboregelgeving en mogelijke toekomst scenario’s
– Risico inschatting en risicoberekening
– Opstellen van de risico inventarisatie en evaluatie
– Opstellen van een Plan van Aanpak en voortgangsrapportage
– De RI&E instrumenten

Docenten: Gert Contant, Steef Strijbos, Rick van der Heide

Informatie aanvragen:

  • Betrokken

  • Deskundig

  • Onafhankelijk

  Wellicht ook interessant voor u:

  2021-11-05T20:23:36+00:00
  Ga naar de bovenkant