• Voer een effectief verzuimgesprek
 • Krijg wettelijk kader in beeld
 • Verbind werkgever en werknemer tijdens verzuim

Functieprofiel: Casemanager verzuim, P&O medewerker, Leidinggevenden

Duur: 2 dagen
Bewijs: Certificaat

Wat kan een medewerker nog wél in plaats van niet?!

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de werkgever om terugkeer van verzuimende werknemers te bevorderen. Dit vraagt om meer gespecialiseerde kennis en begeleiding bij re-integratie. De ondersteuning van een professionele casemanager is hierbij noodzakelijk. Wij gaan ervoor casemanagement op een praktische wijze invulling te geven voor jouw organisatie. Er is duidelijk wie welke verantwoordelijkheden heeft. Kortom, een creatief proces om de werknemer weer (met plezier) aan het werk te krijgen! Binnen deze cursus ligt de focus op de praktische uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter en het proces van begeleiding bij ziekte.

Doel van de opleiding
Herkennen relevante wet- en regelgeving. Herkennen krachtenveld, rollen, taken en valkuilen van de casemanager. Inzicht krijgen in kosten van verzuim en re-integratie. Beheersen procesmanagement en -begeleiding bij re-integratie. Gespreksvaardig zijn in het houden van verzuimgesprekken en het voeren van adviesgesprekken.

Casemanagement I is een module van de Casemanagement vakopleiding

Inhoud:
– Kennis van relevante wetgeving
– Krachtenveld, rollen, taken en valkuilen casemanager
– Probleemanalyse & Plan van Aanpak
– Beoordelingskader UWV
– Beheersen van procesmanagement en -begeleiding bij werkhervatting
– Verzuimmodellen
– Analyseren van verzuim- en casemanagementgesprekken
– Praktische tips rondom casemanagement

De opleiding kent, naast theorie en wetgeving, een praktische aanpak met voorbeelden uit de praktijk en het daadwerkelijk oefenen van gesprekken met een professionele acteur.

Informatie aanvragen:

  • Betrokken

  • Deskundig

  • Onafhankelijk

  Wellicht ook interessant voor u:

  2021-11-12T13:41:19+00:00
  Ga naar de bovenkant