• Weet hoe je een RI&E kan uitvoeren
 • Krijg zicht op werkplekken
 • Onderbouw je adviezen

Functieprofiel: Arbocoordinator, Arboadviseur, Preventiemedewerker, OR-leden, VGWM-leden

Duur: 4 dagen
Bewijs: Certificaat

Als specialist verder professionaliseren in boeiend vak?

Je werkt als preventiemedewerker in een kantoor- of schoolomgeving. Je wilt je graag verder professionaliseren. Welke taken komen bij werkplekproblematiek kijken? Welke verantwoordelijkheden draag je? Hoe voer je een RI&E uit en vooral hoe begeleid je dit? Allemaal vragen met maar één doel: een goed ingerichte en veilige werkplek!

Doel van de opleiding
Je weet goed waar in de organisatie knelpunten zitten en je kunt een RI&E uitvoeren c.q. begeleiden. Ook kun je preventieve maatregelen nemen. Een werkplekonderzoek kun je adequaat uitvoeren.

Inhoud:
Module RI&E:
– Kennis van de recente Arboregelgeving en mogelijke toekomstscenario’s
– Diverse methodieken om de RI&E uit te voeren
– Diverse risico inschattingsmethodieken
– Behandelen van belangrijke en verplichte aandachtspunten
– Opstellen van een Plan van Aanpak en voortgangsrapportage

Module Werkplekonderzoek I:
– Wet- en regelgeving werkplekken
– Werkplekergonomie
– Houding in relatie tot taken
– RSI (repeterende bewegingen)
– Basiskennis fysieke belasting
– Opzetten van een werkplekprotocol
– Bespreken van praktijkopdrachten

Informatie aanvragen:

  • Betrokken

  • Deskundig

  • Onafhankelijk

  Wellicht ook interessant voor u:

  2021-11-12T13:29:16+00:00
  Ga naar de bovenkant