Corona update2020-03-16T11:15:22+00:00
6april, 2020

Corona update Bureau Streefkerk

Beste Relatie,Het coronavirus verspreidt zich in een rap tempo over Nederland. Wij hopen dan ook dat u in goede gezondheid deze nieuwsbrief leest.Net als u, zoeken wij ook naar antwoorden. We spreken daarover met gewaardeerde relaties. Niemand weet hoe lang dit gaat duren en wat dit voor zijn of haar

31maart, 2020

Werkwijzer Poortwachter

Addendum versie 1: Wet verbetering Poortwachter i.v.m. COVID-19 dd 310320 Bij een aanvraag WIA door werknemer dient een re-integratieverslag (RIV) meegezonden te worden waarin de re-integratie inspanningen van Werkgever en Werknemer beschreven staan in de eerste 2 jaar van ziekte. De Werkgever is eindverantwoordelijke voor de geleverde re-integratie inspanningen

26maart, 2020

Update naar aanleiding van de coronamaatregelen

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken hebben ook gevolgen voor de dienstverlening van UWV aan werkzoekenden en werkenden en daaraan gekoppeld de dienstverlening zoals u die voor klanten uitvoert. Deze maatregelen maken dat afspraken die in de contracten en erkenningen staan, onder druk komen te

16maart, 2020

Corona kandidaten en werkgevers

Corona maatregelen t/m 7 april 2020 - voor kandidaten en werkgevers  Om de veiligheid van onze kandidaten, medewerkers en contacten zo veel mogelijk te waarborgen nemen wij onderstaande maatregelen t/m 7 april 2020. Daarna wordt gekeken wat de richtlijn(en) en de situatie op dat moment is. Mocht de noodzaak

16maart, 2020

Corona Arbo/verzuim

Beste klant, Maatregelen tegen het coronavirus Het coronavirus COVID-19 houdt de gemoederen enorm bezig. Op onze site www.bureaustreefkerk.nl (onder ‘nieuws’ ) communiceren wij onze adviezen die u als klant (en wij als dienstverlener) in acht kunnen nemen. Om onze klanten en cliënten zo goed mogelijk te kunnen blijven bedienen,

Ga naar de bovenkant